Okuyorsunuz...
Genel

Seni Sevdiğim İçin

Sevgili dostum,

Sana bu mektubu seni sevdiğim için bırakıyo­rum. Bu ha­yatın kalbi tas kesen baskısına ve sahte güzelliklerine al­dan­mandan korktuğum için sunuyo­rum bu duyguları damıta­rak en güzel kösesinden gönlümün. Sen bu satır­ları okurken ben çok­tan gitmiş olacağım. Sana vefalı dostluğumu, içten kardeşliğimi, birlikte geçirdiğimiz güzel anıları bırakarak ardımda gidiyorum. Onlara iyi bak; sa­hip olduğum en de­ğerli varlığımdır onlar be­nim. Bir gün dönersem, geri iste­yebilirim senden onları. İhanet etme, hor davranma, bozul­malarına, yıpranmalarına göz yumma. Sonra benim için üzülme, ardımdan vah etme, keşke deme. Sadece iyilikle­rimle an beni. Hayır dualar gönder Yüce Mevla’ya ardımdan benim için.

Burada kalmamı gerektiren bir sebep göremedi­ğim için gi­diyorum. Hz. Peygamber “iki davranış var­dır ki, o ikisin­den daha güzel bir şey yoktur.” buyurmuş ve söyle açıklamış geçen iki davranışı:

“1-Allah’a iman etmek
2-Müslümanlara faydalı olmak.”

Yine buyurmuş ki “iki davranış da vardır ki, o ikisin­den daha kötü bir şey yoktur:

1-Allah’a ortak koşmak
2-Müslümanlara zarar vermek.”

Burada faydalı olamıyorsam, faydalı olabileceğim yerler elbet yolumu gözle­mektedir. Faydalı olmak derken tabi ön­celikle benim kendime olan fayda ve iyili­ğimden bahsediyo­rum. Başkası şurada dur­sun; ben başkasın­dan daha fazla muhtacım benden gelecek bir faydaya. Ken­dimi manevî yönden geliştirebileceğim, Allah’a daha ya­kınlaşabile­ceğim ve O’nunla daha yakin ve derin bir ma­nevî ilişki kurabi­lece­ğim; alçakgönüllü bir du­yarlık, sevgi ve ürperti duyguları üzerine kurulu mekânlar arıyorum. Geniş öl­çüde pratiklere da­yanan, teorilere çok az yer ve­ren bir manevî hayatin estiği or­tamlardır aradığım. Bu arayısın, en güzel men­zile ulaş­mamı sağlayacak olan bir gelişimin kapılarını bana aça­cağını ümit ediyorum. Bir tarikata intisap ettiğimi düşünebilirsin diye söylüyorum: Aradığım bir tarikat değil; bir tarik hem de müsta­kim bir tariktir. Kendimi manevî yönünden yükselt­mek, geliş­tirmek; daha yüksek bir manevî yasam tarzına kavuşturmak için gidiyorum. Bu müstakim tariki gerçek bir tarikatta bulursam da geri duracak değilim elbet.

Sevgili dostum..

Kendimi arıyorum içimin uçsuz çöllerinde. Karışık lâbi­rentlerinde dolaşıyorum gönlü­mün. Bulurum diye gidiyorum bende kaybolan beni. Zira biliyorum ki, bu böyle devam etmez; et­memeli. Hz. Ebû Bekir “Kabre azıksız giren kişi, denizde gemi­siz yolculuğa çıkmış gibidir” demiştir. Sonsuz mutluluk ülkesine beni selametle ulaştıracak gemiyi arıyo­rum. Bakıyorum, azığım da tükenmek üzere. Azık torbamda kalan bir miktar kusurlu, riyayla malul amelim beni nereye kadar götürür bilemiyorum. Elimden tutacak, bana yol göste­recek gerçek bir dosta ne kadar ihtiya­cım var simdi bilsen. “Allah’tan daha iyi bir dostunun olduğunu sanan kişi, Al­lah’ı hakkınca tanımamıştır. Kendisi için kendinden daha azgın bir düşmanının olduğunu sanan da nef­sini tanımamış­tır.” Böyle söylemişler büyük Allah dostları. Evet, tanımakta kusurluyum. Ben kusurumu itiraf ediyorum ve bun­dan ötürü bağışlanma diliyorum. Kusurunu itiraf eden insan hem da­ima övgüye mazhar olur hem de Allah katında iyilikle anılır. Çünkü kusuru itiraf etmek, Allah katında itibar ve kabûle sâyân olmanın işaretidir, denmiştir. Buna ina­nıyorum.

Unutma ki, “Geçim sıkıntısını şikâyet ederek sa­bahla­yan kişi, Rabbini şikâyet ederek sabahlamıştır. Dünya isle­rinden dolayı üzüntüyle sabahlayan kişi, Allah’a dargın ve kızgın bir halde sabahlamıştır. Zen­gine zenginliğinden do­layı saygı göste­ren kişinin dini­nin üçte ikisi gitmiştir.” Bu nebevî irşadın aydınlı­ğında kendime yön veriyorum. Hatala­rım varsa -ki hatasız kul olmaz- su andan itibaren onları düzeltiyorum. Sen de böyle yap, can dostum. Zira böyle yapılmayan bir gidişatın sonu her zaman hüsranla bitmiştir. “Tarihte helak olmuş topluluklar, an­cak üç şeyi yapmaların­dan dolayı helak olmuşlardır.” der büyük İslam âlimi İbra­him en-Nehai. “Bunlar: Çok konuşmak, çok yemek ve çok uyumaktır.” Sanki büyük âlim günümüzü anlatı­yor değil mi? Ama o bugünü hiç görmedi, hiç yasa­madı ki!

Peki, ne yapmalı? Her zaman bunu sorardın. Doğrusu sana o zamanlar net bir cevap veremezdim. Çünkü herkesin elbet bir sözü olmuştur ve bundan sonra da olacaktır bu soru için. Ama artık bana sorar­san ben Hz. Ali’nin cevabidir, derim. “Allah katında insanların en iyisi ol. Kendi gözünde insanların en kö­tüsü ol. Halkın arasında da onlardan her­hangi biri ol.” demiş Hz. Ali. Evet, cevap bu kadar kısa ve basit. Ama eylem zor, dostum; pratik meşakkatli is. Salt teorilerle yatıp kalkmak kolay. Gerçekte az pratik, çok teori­den faydalıdır. Bu mektubumun başında “geniş ölçüde pra­tiklere dayanan, teorilere çok az yer veren bir manevî haya­tin estiği ortamlardır aradığım.” deyi­şimin sebebi budur. “Dünyaya karsı soğuk olanı Allah sever.” demiş Hz. Osman ve eklemiş: “Günahtan uzak duranı melekler; halkın malına göz dikmeyeni de in­sanlar sever.” Ne güzel söylemiş kutlu sahabî. Kim tarafından sevilmek istiyorsan, al iste sana, se­vilmenin temel ve öz davranışı. Düşünüyorum da her bir sahabî, her bir âlim birer kandil, karanlığa boğulmuş yürek coğ­rafyamızı aydınlatan. Sana onların aydın­lıklarından sun­maya devam edeceğim. Fakat bu ilk mektubumda bu kadarla yetin. Hakkini helal et. Öm­rüm kifayet ettiğince, sana tekrar yazaca­ğım. Ama nereden, ne zaman ve hangi şartlarda bir şey söyle­mek için vakit henüz erken.

Seni seviyorum..

Can dostum, canım dostum benim..

Reklamlar

About osmanarpacukuru

Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagati Öğretim Görevlisi

Tartışma

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yapın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

Boşluğa e-posta adresinizi girin ve altındaki butona tıklayın.
Enter your e-mail address in the space and click the button below.
أدخل عنوان بريدك الإلكتروني في الفراغ ثم انقر على الزر أدناه

Arşİvler

Zİyaretçİ Sayısı

  • 59,511 Kişi
%d blogcu bunu beğendi: